DISPOSEM DE

                            Imatges lliures de drets.

Les imatges lliures de drets són aquelles que els fotògrafs i dissenyadors gràfics posen a disponibilitat per a ser utilitzades per qualsevol persona de manera gratuïta, mitjançant una varietat de llicències, les quals indiquen tant els drets com les responsabilitats dels qui les utilitzin. 

                            Llicencia Creative Commons

La qual ens declara com a plana web no comercial  i així poder compartir les playlist de spotify i garantir l’article 5 dels terminis i condicions, on Spotify no deixa compartir el seus serveis si hi ha un acord comercial.

Aquesta plana web és un punt d’informació de la comunitat JVO, mai recopilarem dades personals ni oferirem cap tipus de servei comercial.